X
تبلیغات
بازی تراوین

طرح پیش رو بر  دامنه ی کوه در جایگاه یک عنصر مجرد نشسته، و با باغی بزرگ در زمین های اطراف ادغام شده است. پیکره ی اصلی ساختمان شامل دو عنصر مطرح شده بر روی شیب شمال و جنوب می باشد. یک فضای باز و مرتفع بین عناصر تولید شده در قامت ماحصل حرکت افقی ساختمان ورودی و گشودگی مرکزی را شکل داده است. ساختمان هم راستای خیابان شامل یک زیرزمین، طبقه ی همکف و اول می باشد. تراس جلویی ساختمان مستقیماً به باغ و استخر دسترسی دارد.

در نمای جنوبی ساختمان فضایی برای مهمان و بازی بچه ها، و در جهت شمال اتاق خواب اصلی با تراسی در جلوی آن قرار گرفته است. ساختمان از ساختاری بتنی ساخته شده، سازه ی طبقات بر پایه ی ستون قرار گرفته و با یک چارچوب فلزی تقویت شده است. نماهای ساختار اصلی ساختمان با طبقه به سقف و شیشه سرهم بندی شده است. دیوارهای شیشه ای تا حدودی با سنگ آهک پرتغالی پوشیده شدند. بام در قامت غشا سقف طراحی شده، و قسمت بیرون زده ی آن در جهت شمال ورودی را می پوشاند.

در فضای داخلی نور، رنگ و کیفیت مواد غالب بر فضا است. شومینه با بلوک های بتنی بر اتاق نشیمن تأکید دارد. پلکان گشوده به مثابه یک طرح دو سطحی متصل شده به تمام بخش های خانه عمل می کند. در طبقه ی اول یک چشمه ی آبگرم 40 متر مربعی با جکوزی و اتاق تعویض لباس جای گرفته، اینها دو عملکرد را با یکدیگر ترکیب کرده، و یک چشم انداز خارق العاده را ارائه می دهند. باغ و استخر به یک جلوخان و مستقیماً به خانه متصل شده است.


 

ادامه مطلب ...

Villa Marmacen4 architecture 

 

Villa Marmacen3 architecture 

ادامه مطلب ...

condominio baleia0 architecture 

 condominio baleia architecture 

ادامه مطلب ...

Residencia PS1 architecture 

 

Residencia PS2 architecture 

ادامه مطلب ...

1 2 3 4 5 ... 13 >>
1 2 3 4 5 ... 13 >>